Wat zijn de mogelijkheden van bodemenergie?

Bodemenergie wordt al ruim 25 jaar toegepast in Nederland en maar liefst 45 jaar elders in Europa. Daarmee is de infrastructuur reeds aanwezig, evenals een kwaliteitssysteem. Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling. ‘Bodemenergie’ wordt vaak verward met ‘geothermie’ en…

Hoe kan een warmtepomp tot 600% rendement leveren?

Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, de bodem en/of de zon. Hiervoor gebruikt hij stroom. Het rendement van warmtepomp kan worden uitgedrukt in COP (Coëfficiënt of Performance). Deze waarde geeft de verhouding weer tussen de elektriciteit die een warmtepomp gebruikt en de hoeveelheid warmte die de warmtepomp levert. Hoe hoger de COP, hoe zuiniger…

Kunnen we zonnepanelen niet beter alleen op daken leggen?

Op dit moment hebben we zoveel duurzame energie nodig, dat zowel zonne-energie op dak als zonne-energie op land en water nodig zijn. Dit onderschrijft ook de Rijksoverheid in de zonneladder en de Nationale Omgevingsvisie. Wellicht past het opwekken van duurzame zonne-energie op de lange termijn helemaal op daken. Hier is echter nog veel voor nodig.…

Kunnen zonneparken een positief effect hebben op de natuur?

Ja. In het buitenland (Duitsland en Engeland) zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd die laten zien dat een zonnepark juist positieve effecten kan hebben op de biodiversiteit en het bodemleven. Het stoppen met intensief landbouwkundig gebruik zorgt vaak al voor positief effect. Verder kan een goede landschappelijke en ecologische inrichting een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.…

Kunnen die windmolens niet allemaal op zee?

Nee, op zee kan veel energie worden opgewekt maar dat is niet voldoende om Nederland 100% te voorzien van duurzame energie. Bovendien is wind op land één van de goedkoopste opties en het is zonde om dat niet te benutten. Daar komt bij dat op zee veel ruimte lijkt te zijn, maar in de praktijk…

Wat wordt er gedaan om eventuele hinder van windturbines te verminderen?

Er zijn verschillende opties om hinder te voorkomen of te verminderen. Oplossingen kunnen gevonden worden in de techniek, zoals aanpassingen aan de turbinebladen waardoor deze minder geluid produceren. Verder kan een windturbine in uitzonderlijke gevallen ook geremd worden. Doordat de turbine hierdoor minder snel draait, neemt de geluidsproductie af. Naast technische oplossingen leert de ervaring…