Wat moet een projectontwikkelaar doen aan participatie en lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over participatie bij het opwekken van duurzame energie, waaronder het streven naar 50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten. De dertig regio’s die Regionale Energiestrategieën (RES’en) maken, werken hard aan het vormgeven van participatie. Bij steeds meer gemeentes en ontwikkelaars levert dit de vraag…

Wat is lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 procent eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven).” Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dit is uniek. Er wordt geen snelweg, fabriek of stadsuitbreiding ontwikkeld met 50…

Kan ik als omwonende ook financieel meeprofiteren van een project?

In veel projecten is er de mogelijkheid voor financiële participatie, dus krijgt de omgeving de gelegenheid om ook te investeren in en/of te profiteren van het project. Dat kan op verschillende manieren: Bij passieve financiële participatie wordt een deel van de opbrengsten van een duurzaam energieproject gebruikt om de omgeving tegemoet te komen. Deze financiële…

Wat is participatie bij een duurzaam energieproject?

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, de energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over het betrekken van de omgeving bij de plannen, onder de noemer van participatie. Participatie is altijd maatwerk, omdat het moet aansluiten bij de lokale omgeving. Participatie bestaat onder andere uit het actief informeren van de mensen die in de omgeving van…

Gaat er Nederlandse subsidie voor duurzame energie naar het buitenland?

De Nederlandse SDE++-subsidie wordt volledig ingezet voor de opwek van duurzame energie op Nederlands grondgebied. Veel bedrijven in de Nederlandse energiesector werken internationaal, dus zowel in Nederland als in het buitenland. Dat komt mede door de liberalisering van deze sector. Daarmee is de energiemarkt niet anders dan andere internationale markten, zoals die in levensmiddelen en…

Kunnen we zonnepanelen niet beter alleen op daken leggen?

Op dit moment hebben we zoveel duurzame energie nodig, dat zowel zonne-energie op dak als zonne-energie op land en water nodig zijn. Dit onderschrijft ook de Rijksoverheid in de zonneladder en de Nationale Omgevingsvisie. Wellicht past het opwekken van duurzame zonne-energie op de lange termijn helemaal op daken. Hier is echter nog veel voor nodig.…

Hoeveel wekken zonnepanelen op?

Een zonnepaneel zoals ze op dit moment in Nederland worden geïnstalleerd, heeft gemiddeld een vermogen van ruim 300 Wattpiek. Met twaalf zonnepanelen kan een gemiddeld Nederlands huishouden volledig van duurzame elektriciteit worden voorzien. Uiteraard is dit een gemiddelde dat sterk afhankelijk is van hoeveel elektriciteit je verbruikt (met hoeveel personen woon je in een huis,…