Wat betekent het Nevele arrest, wat is het effect precies?

De Raad van State heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan omtrent het zogenaamde Nevele-arrest. De rechter heeft bepaald dat het gedeelte van het activiteitenbesluit waarin normen voor windenergie staan voorlopig buiten werking wordt gesteld. Het gaat dan om de normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Deze normen moeten eerst worden onderworpen aan een…

Wat moet een projectontwikkelaar doen aan participatie en lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over participatie bij het opwekken van duurzame energie, waaronder het streven naar 50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten. De dertig regio’s die Regionale Energiestrategieën (RES’en) maken, werken hard aan het vormgeven van participatie. Bij steeds meer gemeentes en ontwikkelaars levert dit de vraag…

Wat is lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 procent eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven).” Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dit is uniek. Er wordt geen snelweg, fabriek of stadsuitbreiding ontwikkeld met 50…

Kan ik als omwonende ook financieel meeprofiteren van een project?

In veel projecten is er de mogelijkheid voor financiële participatie, dus krijgt de omgeving de gelegenheid om ook te investeren in en/of te profiteren van het project. Dat kan op verschillende manieren: Bij passieve financiële participatie wordt een deel van de opbrengsten van een duurzaam energieproject gebruikt om de omgeving tegemoet te komen. Deze financiële…

Wat is participatie bij een duurzaam energieproject?

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, de energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over het betrekken van de omgeving bij de plannen, onder de noemer van participatie. Participatie is altijd maatwerk, omdat het moet aansluiten bij de lokale omgeving. Participatie bestaat onder andere uit het actief informeren van de mensen die in de omgeving van…

Gaat er Nederlandse subsidie voor duurzame energie naar het buitenland?

De Nederlandse SDE++-subsidie wordt volledig ingezet voor de opwek van duurzame energie op Nederlands grondgebied. Veel bedrijven in de Nederlandse energiesector werken internationaal, dus zowel in Nederland als in het buitenland. Dat komt mede door de liberalisering van deze sector. Daarmee is de energiemarkt niet anders dan andere internationale markten, zoals die in levensmiddelen en…

Kunnen die windmolens niet allemaal op zee?

Nee, op zee kan veel energie worden opgewekt maar dat is niet voldoende om Nederland 100% te voorzien van duurzame energie. Bovendien is wind op land één van de goedkoopste opties en het is zonde om dat niet te benutten. Daar komt bij dat op zee veel ruimte lijkt te zijn, maar in de praktijk…

Hoeveel ruimte is er nodig voor windmolens?

Windturbines laten zich goed combineren met andere gebruiksfuncties, zoals landbouw, en hebben een relatief klein fysiek ruimtegebruik op de grond. Fundament, aanvoerweg en kraanopstellingsplaats zijn hooguit 0,1 ha per turbine. Rondom de turbine kunnen andere activiteiten plaatsvinden, zoals landbouw of de opwek van nog meer duurzame energie door zonnepanelen. De afstand tussen twee windturbines is…