Krijgt een warmtepomp een woning voldoende warm?

Bij de keuze en installatie van een warmtepomp is het belangrijk dat de woning voldoende goed geïsoleerd is (minstens label B). Door te isoleren volgens de nieuwe isolatiestandaard – ook bekend als de Standaard & Streefwaarden – wordt de warmtevraag gereduceerd. Een warmtepomp is geschikt voor woningen met een lage temperatuurverwarming. Een bijbehorend warmteafgiftesysteem, zoals…

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Voor de buitenunit van warmtepompen zijn er bindende regels voor het geluidsvermogen en de geluidsdruk. Het geluidsvermogen wordt direct naast de buitenunit van de warmtepomp gemeten. De geluidsdruk wordt gemeten op de erfgrens. Warmtepompen tot 6kW mogen in de EU een maximaal geluidsvermogen hebben van 65 dB(A), voor grotere warmtepompen tot 12kW ligt de grens…

Hoe kan een warmtepomp tot 600% rendement leveren?

Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, de bodem en/of de zon. Hiervoor gebruikt hij stroom. Het rendement van warmtepomp kan worden uitgedrukt in COP (Coëfficiënt of Performance). Deze waarde geeft de verhouding weer tussen de elektriciteit die een warmtepomp gebruikt en de hoeveelheid warmte die de warmtepomp levert. Hoe hoger de COP, hoe zuiniger…

Welke typen warmtepompen zijn er?

Lucht-lucht warmtepomp De lucht-lucht warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht om een gebouw te verwarmen. De warmtepomp bestaat uit een buitenunit, die optisch wat weg heeft van een airco-buitenunit. De buitenunit wint omgevingswarmte van buiten, die vervolgens wordt overgedragen aan het koudemiddel. Dit is een vloeistof, die energie uit de buitenlucht opneemt en onder andere…

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een duurzame aanvulling op of alternatief voor een aardgasketel en maakt gebruik van reeds aanwezige warmte in bijvoorbeeld de buitenlucht, de bodem of het grondwater. In een warmtepomp wordt de temperatuur vanuit de bron verhoogd voor afgifte aan gebouw en warm tapwater. Warmtepompen gebruiken hulpenergie, meestal elektriciteit, waardoor het elektriciteitsgebruik toeneemt en…

Waar vind ik meer informatie over duurzame warmte?

De NVDE publiceerde deze brochure over warmtebronnen. TKI Urban Energy publiceerde de handleiding ‘warmtenetten ontrafeld’. Het ExpertiseCentrum Warmte biedt factsheets voor gebouwgebonden en warmtebrongerelateerde technieken Branchevereniging Bodemenergie publiceerde de brochure over bodemenergie Op bodemenergie kun je bouwen Op de website van Vereniging Warmtepompen vind je informatie over duurzame warmte die wordt opgewekt d.m.v. warmtepompen Stichting…