Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een collectief warmtesysteem waarbij een of meer (duurzame) warmtebronnen door middel van en netwerk van leidingen onder de grond ontsloten worden voor de levering van warmte aan verbruikers. Hierdoor kunnen in één keer meerdere woningen van warmte worden voorzien. Hoge, midden of lage temperatuur warmtenetten Bij bestaande bouw worden meestal hoge temperatuur…

Hoeveel kost een aansluiting op een warmtenet?

Voor het gebruik van een warmtenet betaal je, net als bij het verwarmen met een cv-ketel op aardgas, vaste en variabele kosten. De variabele kosten hangen af van je verbruik van warmte en warm water. Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een wettelijk maximumtarief voor warmte van het warmtenet. Naast variabele kosten…

Hoe duurzaam is een warmtenet (stadsverwarming)?

Een warmtenet met een duurzame bron zorgt naar schatting voor 50 tot 70 procent minder uitstoot van het broeikasgas CO2, in vergelijking met wanneer iedereen een eigen cv-ketel op aardgas heeft. Hoe duurzaam een warmtenet is, hangt af van: de warmtebron, bijvoorbeeld restwarmte, biomassa, zonnewarmte of geothermie (aardwarmte); de hulp-warmtebron die eventueel bijspringt op heel…