Welke subsidies zijn beschikbaar voor het verduurzamen van woningen?

Er is een landelijke subsidie – de ISDE subsidieregeling – voor zonneboilers, warmtepompen, een warmtenet-aansluiting of isolatie (van dak, buitenmuur, vloer en ramen). Bij het nemen van twee (of meer) maatregelen -als woningeigenaar- kan subsidie worden verkregen tot 30 procent van de kosten. In dat geval moet binnen twee jaar minstens twee maatregelen genomen zijn.…

Wat zijn de mogelijkheden van bodemenergie?

Bodemenergie wordt al ruim 25 jaar toegepast in Nederland en maar liefst 45 jaar elders in Europa. Daarmee is de infrastructuur reeds aanwezig, evenals een kwaliteitssysteem. Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling. ‘Bodemenergie’ wordt vaak verward met ‘geothermie’ en…

Wat is bodemenergie?

Bodemenergie is het gebruik van hernieuwbare warmte of koude uit de ondiepe ondergrond, tot 500 meter diep. Deze energie kan op een duurzame en doeltreffende manier gebruikt worden voor het verwarmen en koelen van gebouwen. We onderscheiden twee typen bodemenergiesystemen: Open bodemenergiesystemen Het open bodemenergiesysteem slaat zijn warmte en koude op in het grondwater [1].…

Wat is geothermie en welke type zijn er?

Geothermie is het gebruik van hernieuwbare warmte uit de diepere ondergrond, vanaf 500 meter diepte. Deze energie kan op een duurzame en doeltreffende manier gebruikt worden door grote warmteafnemers als de glastuinbouw, industrie, hoogbouw of het verwarmen in wijkaanpak van individuele woningen. Onafhankelijk van weersinvloeden kan het jaarrond dezelfde temperatuur geleverd worden. Afhankelijk van de…

Waarom wil Nederland aardgas vervangen door duurzame warmtetechnieken terwijl andere Europese landen juist overstappen op aardgas?

Bij het verbranden van aardgas komt CO2-vrij, de voornaamste veroorzaker van klimaatverandering. Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990 en in 2050 vrijwel klimaatneutraal zijn. Andere Europese landen hebben vergelijkbare doelstellingen. Aardgas stoot relatief minder CO2 uit dan kolen en olie. Daarom benutten sommige landen aardgas als tussenstap op weg…

Waar vind ik meer informatie over duurzame warmte?

De NVDE publiceerde deze brochure over warmtebronnen. TKI Urban Energy publiceerde de handleiding ‘warmtenetten ontrafeld’. Het ExpertiseCentrum Warmte biedt factsheets voor gebouwgebonden en warmtebrongerelateerde technieken Branchevereniging Bodemenergie publiceerde de brochure over bodemenergie Op bodemenergie kun je bouwen Op de website van Vereniging Warmtepompen vind je informatie over duurzame warmte die wordt opgewekt d.m.v. warmtepompen Stichting…