Wat moet een projectontwikkelaar doen aan participatie en lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over participatie bij het opwekken van duurzame energie, waaronder het streven naar 50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten. De dertig regio’s die Regionale Energiestrategieën (RES’en) maken, werken hard aan het vormgeven van participatie. Bij steeds meer gemeentes en ontwikkelaars levert dit de vraag…

Wat is lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 procent eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven).” Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dit is uniek. Er wordt geen snelweg, fabriek of stadsuitbreiding ontwikkeld met 50…

Kan ik als omwonende ook financieel meeprofiteren van een project?

In veel projecten is er de mogelijkheid voor financiële participatie, dus krijgt de omgeving de gelegenheid om ook te investeren in en/of te profiteren van het project. Dat kan op verschillende manieren: Bij passieve financiële participatie wordt een deel van de opbrengsten van een duurzaam energieproject gebruikt om de omgeving tegemoet te komen. Deze financiële…

Wat is participatie bij een duurzaam energieproject?

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, de energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over het betrekken van de omgeving bij de plannen, onder de noemer van participatie. Participatie is altijd maatwerk, omdat het moet aansluiten bij de lokale omgeving. Participatie bestaat onder andere uit het actief informeren van de mensen die in de omgeving van…

Wat is een energiecoöperatie?

Een energiecoöperatie zorgt met een groep burgers, meestal in lokaal verband, samen voor het ontwikkelen van een energieproject, zoals een zonne- of windpark. Door lid te worden van een coöperatie, kun je mede-eigenaar worden van het project en meebeslissen en -investeren. De term coöperatie geeft aan welke rechtsvorm dit lokale initiatief heeft; net als een…

Wat wordt eraan gedaan om de omgeving van zonneparken mee te laten delen?

In de ‘Gedragscode zon op land’ hebben zonneparkontwikkelaars toegezegd dat omwonenden worden betrokken bij het ontwikkelen van het zonnepark. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat omwonenden voor 50 procent financieel in het zonnepark kunnen participeren. Dit betekent ook voor 50 procent investeren. Elk project is echter uniek en de wensen van omwonenden zijn bij elk project…