Kunnen we zonnepanelen niet beter alleen op daken leggen?

Op dit moment hebben we zoveel duurzame energie nodig, dat zowel zonne-energie op dak als zonne-energie op land en water nodig zijn. Dit onderschrijft ook de Rijksoverheid in de zonneladder en de Nationale Omgevingsvisie. Wellicht past het opwekken van duurzame zonne-energie op de lange termijn helemaal op daken. Hier is echter nog veel voor nodig.…

Kunnen die windmolens niet allemaal op zee?

Nee, op zee kan veel energie worden opgewekt maar dat is niet voldoende om Nederland 100% te voorzien van duurzame energie. Bovendien is wind op land één van de goedkoopste opties en het is zonde om dat niet te benutten. Daar komt bij dat op zee veel ruimte lijkt te zijn, maar in de praktijk…

Hoeveel ruimte is er nodig voor windmolens?

Windturbines laten zich goed combineren met andere gebruiksfuncties, zoals landbouw, en hebben een relatief klein fysiek ruimtegebruik op de grond. Fundament, aanvoerweg en kraanopstellingsplaats zijn hooguit 0,1 ha per turbine. Rondom de turbine kunnen andere activiteiten plaatsvinden, zoals landbouw of de opwek van nog meer duurzame energie door zonnepanelen. De afstand tussen twee windturbines is…

Hoeveel windturbines staan er nu in Nederland en hoeveel komen erbij?

Momenteel (peildatum 1 januari 2023) staan er ca. 3000 windmolens op land met een gezamenlijk vermogen van 6200 Megawatt (MW). Daarnaast wordt er nog ca. 800 MW aan windenergie gebouwd of is er een vergunning afgegeven zodat de bouw binnenkort van start kan gaan. Dit blijkt uit de monitor Wind op Land 2021. Vanuit de Regionale Energiestrategieën (RESsen)…

Kunnen we niet beter kleine turbines plaatsen?

Kleinere turbines zijn een stuk minder efficiënt dan grote molens. Dat betekent dat je veel meer kleine turbines nodig zou hebben om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken dan als je grotere, moderne turbines neerzet. Dat scheelt al snel een factor vier. Kleine turbines worden nauwelijks meer gemaakt.  

Hoeveel meer stroom levert een grotere windmolen op?

Stel je hebt een turbine van 5 MW met een rotordiameter van 130 meter en een ashoogte van 130 meter. Als je uitgaat van een gemiddelde windsnelheid van 7,5 m/s dan draait deze molen gemiddeld 3500 vollasturen (VLU). Het aantal vollasturen is de tijdsduur waarin de energiebron effectief op vol vermogen energie heeft geproduceerd. Hij…

Waarom zijn windturbines zo hoog?

Windturbines worden steeds efficiënter. Ze worden hoger en wekken daardoor veel meer stroom op per turbine. Dat betekent dat er minder turbines nodig zijn om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken. Een grote, moderne turbine kan al wel meer dan vier keer zoveel stroom opwekken als een ouder en kleiner model. Als de wieken twee…