Kunnen zonneparken een positief effect hebben op de natuur?

Ja. In het buitenland (Duitsland en Engeland) zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd die laten zien dat een zonnepark juist positieve effecten kan hebben op de biodiversiteit en het bodemleven. Het stoppen met intensief landbouwkundig gebruik zorgt vaak al voor positief effect. Verder kan een goede landschappelijke en ecologische inrichting een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.…

Wat zijn de effecten van windturbines op natuur en ecologie?

Windmolens hebben effect op natuur. Vogels en vleermuizen kunnen slachtoffer worden of hun leefgebied kan worden verstoord. Er zijn wettelijke eisen, net als voor bijvoorbeeld de aanleg van een dijk of fabriek. Deze zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Het uitgangspunt van de wet is dat de gunstige staat van instandhouding van een soort niet…