Welke subsidies zijn beschikbaar voor het verduurzamen van woningen?

Er is een landelijke subsidie – de ISDE subsidieregeling – voor zonneboilers, warmtepompen, een warmtenet-aansluiting of isolatie (van dak, buitenmuur, vloer en ramen). Bij het nemen van twee (of meer) maatregelen -als woningeigenaar- kan subsidie worden verkregen tot 30 procent van de kosten. In dat geval moet binnen twee jaar minstens twee maatregelen genomen zijn.…

Gaat er Nederlandse subsidie voor duurzame energie naar het buitenland?

De Nederlandse SDE++-subsidie wordt volledig ingezet voor de opwek van duurzame energie op Nederlands grondgebied. Veel bedrijven in de Nederlandse energiesector werken internationaal, dus zowel in Nederland als in het buitenland. Dat komt mede door de liberalisering van deze sector. Daarmee is de energiemarkt niet anders dan andere internationale markten, zoals die in levensmiddelen en…

Hoeveel wekken zonnepanelen op?

Een zonnepaneel zoals ze op dit moment in Nederland worden geïnstalleerd, heeft gemiddeld een vermogen van ruim 300 Wattpiek. Met twaalf zonnepanelen kan een gemiddeld Nederlands huishouden volledig van duurzame elektriciteit worden voorzien. Uiteraard is dit een gemiddelde dat sterk afhankelijk is van hoeveel elektriciteit je verbruikt (met hoeveel personen woon je in een huis,…

Hoe ziet het kostenplaatje eruit voor zonne-energie op (grote) daken?

Zonnestroominstallaties op daken zijn in veel opzichten vergelijkbaar met zonneparken op de grond. In beide typen projecten zullen er systeemcomponenten (zonnepanelen, omvormers, etc.) gekocht en geïnstalleerd moeten worden. Wat anders is voor dakprojecten is dat er soms extra kosten verbonden zijn aan het controleren, dakconstructieberekeningen maken en, indien nodig, aanpassen van het dak. Dit is…

Wat wordt eraan gedaan om de omgeving van zonneparken mee te laten delen?

In de ‘Gedragscode zon op land’ hebben zonneparkontwikkelaars toegezegd dat omwonenden worden betrokken bij het ontwikkelen van het zonnepark. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat omwonenden voor 50 procent financieel in het zonnepark kunnen participeren. Dit betekent ook voor 50 procent investeren. Elk project is echter uniek en de wensen van omwonenden zijn bij elk project…

Hoeveel kost het om een zonnepark te bouwen?

Het bouwen van een zonnepark vergt een grote investering. De totale kosten zijn afhankelijk van veel verschillende factoren waaronder de kosten voor de installatie (onder andere zonnepanelen, omvormers en netaansluiting), kosten voor de vergunningen, grondprijs, bijdrages aan de omgeving en personeelskosten. Het bouwen op een voormalige vuilstort, zonnecarport of slibdepot brengt aanzienlijke extra kosten mee…

Hoeveel kost het om een windturbine te plaatsen?

De ontwikkel- en bouwkosten bedragen gemiddeld € 1,2 miljoen/MW, waarvan gemiddeld vijf procent aan vergunningskosten. Het plaatsen van een windturbine van 5 MW kost dus ongeveer € 6 miljoen. Deze ontwikkel- en bouwkosten kunnen heel erg verschillen per locatie. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of de windturbines op een waterkering komen, of er een lange…