Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een collectief warmtesysteem waarbij een of meer (duurzame) warmtebronnen door middel van en netwerk van leidingen onder de grond ontsloten worden voor de levering van warmte aan verbruikers. Hierdoor kunnen in één keer meerdere woningen van warmte worden voorzien. Hoge, midden of lage temperatuur warmtenetten Bij bestaande bouw worden meestal hoge temperatuur…

Wat kost het gemiddeld om een woning te isoleren en hoeveel kan ik besparen?

Volgens onderzoek – uitgevoerd door EIB – lag de bruto-investering voor twee labelstappen (bijvoorbeeld van energielabel D naar B) in 2021 tussen de € 6.200 en € 8.600 (inflatie of prijsverhogingen i.v.m. schaarste aan materialen en/of arbeid niet meegerekend). Hierin is de subsidie uit bestaande regelingen (zoals de ISDE-subsidie) nog niet meegenomen. De (netto) investering…

Waar vind ik meer informatie over duurzame warmte?

De NVDE publiceerde deze brochure over warmtebronnen. TKI Urban Energy publiceerde de handleiding ‘warmtenetten ontrafeld’. Het ExpertiseCentrum Warmte biedt factsheets voor gebouwgebonden en warmtebrongerelateerde technieken Branchevereniging Bodemenergie publiceerde de brochure over bodemenergie Op bodemenergie kun je bouwen Op de website van Vereniging Warmtepompen vind je informatie over duurzame warmte die wordt opgewekt d.m.v. warmtepompen Stichting…