Zorgt aardwarmtewinning (geothermie) voor bodem- of drinkwaterverontreiniging? Of kan het aardbevingen veroorzaken?

Bodem- of drinkwaterverontreiniging Die kans is beperkt. De operator neemt alle noodzakelijke maatregelen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen en daarmee het belang van de toekomstige drinkwatervoorziening te waarborgen. Bovendien wordt er continue gemonitord en wordt er niet geboord in (gereserveerde) drinkwatergebieden. De kwaliteit van de put wordt nauwlettend in de gaten gehouden door…

Zorgt aardwarmtewinning (geothermie) voor bodemdaling?

De kans op bodemdaling door aardwarmtewinning is minimaal omdat er geen volume wordt onttrokken aan de ondergrond, zoals dit wel het geval is bij aardgaswinning. Bij aardwarmtewinning wordt alleen de warmte uit de ondergrond gehaald en het water wordt weer teruggepompt. Hierdoor blijft de gemiddelde druk onveranderd en is de kans op bodemdaling gering. In…

Waar wordt geothermie toegepast?

Geothermie wordt nu al meer dan 10 jaar toegepast in de glastuinbouw, en er wordt ook al jaren op beperkte schaal warmte geleverd aan woningen. Door projecten als Trias Westland en de Haagse Aardwarmte neemt dit aandeel sterk toe. In de nabije toekomst zullen grotere hybride warmtenetwerken gerealiseerd worden in de gebouwde omgeving, waarop meerdere…

Hoe duurzaam is geothermie?

Geothermie is een onuitputtelijke bron van duurzame warmte die vanuit de aardkern plaatsvindt middels een enorme warmte uitstraling. Alle warmte die lokaal aan de ondergrond wordt onttrokken zal ook weer aangevuld worden vanuit de aardkern en de omliggende gesteenten. Afkoeling van de aarde door gebruik van geothermie is niet aan de orde, omdat er naar…

Wat is geothermie en welke type zijn er?

Geothermie is het gebruik van hernieuwbare warmte uit de diepere ondergrond, vanaf 500 meter diepte. Deze energie kan op een duurzame en doeltreffende manier gebruikt worden door grote warmteafnemers als de glastuinbouw, industrie, hoogbouw of het verwarmen in wijkaanpak van individuele woningen. Onafhankelijk van weersinvloeden kan het jaarrond dezelfde temperatuur geleverd worden. Afhankelijk van de…