Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een collectief warmtesysteem waarbij een of meer (duurzame) warmtebronnen door middel van en netwerk van leidingen onder de grond ontsloten worden voor de levering van warmte aan verbruikers. Hierdoor kunnen in één keer meerdere woningen van warmte worden voorzien. Hoge, midden of lage temperatuur warmtenetten Bij bestaande bouw worden meestal hoge temperatuur…

Wat is aquathermie?

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming uit het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord wordt de verwachte warmtevraag voor de gebouwde omgeving geschat op 333 petajoule (PJ) in 2030.…