Waarom zijn er tot nu toe nog maar weinig wijken aardgasvrij gemaakt?

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is opgericht om ervaringen op te doen met het aardgasvrij maken van wijken, zodat (andere) gemeenten deze ervaringen en leerpunten mee kunnen nemen in hun eigen wijkuitvoeringsplannen. Inmiddels is de derde en laatste selectieronde geweest en is aan 16 projecten een Rijksbijdrage toegekend. Met het programma zijn in totaal 66…