Bodem- of drinkwaterverontreiniging
Die kans is beperkt. De operator neemt alle noodzakelijke maatregelen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen en daarmee het belang van de toekomstige drinkwatervoorziening te waarborgen. Bovendien wordt er continue gemonitord en wordt er niet geboord in (gereserveerde) drinkwatergebieden.
De kwaliteit van de put wordt nauwlettend in de gaten gehouden door middel van water- en gasanalyses en regelmatige wanddiktemetingen.

Aardbevingen
Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten is de kans dat aardwarmtewinning trillingen in de ondergrond veroorzaakt minimaal en zou het effect van trillingen door aardwarmtewinning te verwaarlozen zijn. Er wordt vooraf gekeken of er risico’s op aardbevingen zijn op de beoogde winningslocatie. Hiervoor wordt de ondergrond nauwkeurig in kaart gebracht door middel van seismisch onderzoek.
In Nederland komt natuurlijke seismiciteit (trilling of beving) voornamelijk voor in de buurt van Midden- en Zuid-Limburg. In deze gebieden is extra voorzichtigheid geboden en gelden aanvullende veiligheidseisen. Na de boring wordt het effect op de ondergrond gemeten. Vervolgens wordt bepaald of winnen verantwoord is. Zo nodig wordt een monitoringssysteem geïnstalleerd.
Het is niet zeker of aardwarmtewinning invloed heeft op de van nature aanwezige breukzones. Het wordt daarom afgeraden om in de buurt van een ondergrondse breukzone aardwarmte te winnen.

(bron: allesoveraardwarmte.nl)

 

Bekijk de veelgestelde vragen