Dat bepalen de gemeenten. In het Klimaatakkoord is afgesproken om voor 2030 3,4 Mton CO2 te besparen en 1,5 miljoen woningen van het aardgas af te halen. Een deel van deze woningen wordt via de wijkgerichte aanpak (verduurzaamd en) van het aardgas afgehaald. Alle gemeenten moeten voor eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) hebben opgesteld. Hiermee maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk. Daarin staat omschreven wanneer welke wijken wanneer van het aardgas worden gehaald. Voor de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn, zijn ook de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

Het is een enorme opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en van het aardgas af te halen. Het is daarom van belang dat woningeigenaren nu al stappen (kunnen) ondernemen, zodat zij dat dadelijk niet in één keer hoeven te doen. Op deze manier wordt de vraag naar bedrijven die deze verduurzamingsmaatregelen uitvoeren ook enigszins verspreid.

 

Bekijk de veelgestelde vragen