Lucht-lucht warmtepomp

De lucht-lucht warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht om een gebouw te verwarmen. De warmtepomp bestaat uit een buitenunit, die optisch wat weg heeft van een airco-buitenunit. De buitenunit wint omgevingswarmte van buiten, die vervolgens wordt overgedragen aan het koudemiddel. Dit is een vloeistof, die energie uit de buitenlucht opneemt en onder andere omstandigheden weer afstaat (bijvoorbeeld verwarmd of gekoeld). De binnenunit van de warmtepomp brengt de lucht naar de gewenste temperatuur en via bijvoorbeeld plafond- en wandunits wordt de warme lucht het gebouw in geblazen.
Lucht-lucht warmtepompen kunnen ook worden ingezet om te koelen. Door het veranderende klimaat in Nederland, waardoor er langere periodes van hoge temperaturen voorkomen, is dit een groot voordeel.

 

Lucht-water warmtepomp

De lucht-water warmtepomp haalt ook energie uit de lucht. Dit kan zowel buitenlucht (ook in de winter) als ventilatielucht zijn. De warmte wordt hieruit onttrokken en overgedragen aan het koudemiddel, net zoals bij een lucht-lucht warmtepomp. Vervolgens zorgt de binnenunit ervoor dat de warmte wordt doorgegeven aan het afgiftesysteem van de woning. Dit gaat bij dit type warmtepomp altijd via verwarming van water, dus via radiatoren of vloerverwarming. Hierdoor is het met een lucht-water warmtepomp ook mogelijk tapwater te verwarmen.
Bij ventilatielucht als bron: Wanneer een gebouw tevens een mechanisch ventilatiesysteem heeft, kan de ventilatiebox worden vervangen door een ventilatielucht warmtepomp. Deze zorgt ervoor dat er warmte wordt onttrokken aan de warme binnenlucht, die anders naar buiten zou worden geblazen. Hiermee wordt een deel van de warmte teruggewonnen voor verwarming van de ruimte of tapwater.

 

Water-water warmtepomp

Gesloten bodemenergie-systeem (GBES)
Een water-water warmtepomp met een gesloten systeem maakt gebruik van energie uit de bodem. Hiervoor wordt een gat in de grond geboord, waarin buizen worden aangebracht met een gesloten lus. Door dit gesloten systeem loopt een vloeistof met antivries of gedemineraliseerd kraanwater, die wordt verwarmd door de warmte uit de bodem. Dit is warmte van een lage temperatuur, die door de warmtepomp wordt omgezet naar de gewenste hogere temperatuur voor verwarming of warm tapwater.
Deze techniek wordt veel toegepast in nieuwbouwwoningen en -wijken, maar ook steeds meer bij bestaande bouw. Een voordeel van de water-water warmtepomp – naast het feit dat dit systeem zeer goede prestaties oplevert – is dat deze ook gebruikt kan worden om gebouwen te koelen.

Open bodemenergie-systeem (OBES)
Een water-water warmtepomp met een open bodemenergie-systeem haalt energie direct uit het grondwater. Hiervoor worden er twee afzonderlijke gaten geboord, waarin buizen worden aangebracht die ondergronds niet met elkaar in verbinding staan. Door de ene buis wordt grondwater omhoog gepompt. In de winter wordt hieruit met behulp van een warmtewisselaar warmte gehaald, dat door de pomp extra wordt verwarmd en vervolgens aan het afgiftesysteem van het gebouw wordt geleverd.
Het afgekoelde water wordt door het systeem door de andere buis weer terug de bodem in gebracht. Hier wordt het ‘opgeslagen’ zodat het in warmere periodes weer gebruikt kan worden om te koelen. Zo werkt de opslag in de bodem als een soort ‘batterij’. Dit wordt ook wel WKO (warmte en koudeopslag) genoemd. Deze techniek is zeer goed geschikt voor meerdere woningen of grotere (utiliteits)gebouwen, waar een grote capaciteit nodig.

Lucht-water hybride warmtepomp

Een lucht-water hybride warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Bij deze techniek vormt de warmtepomp een combinatie met de CV-ketel. Hierbij zorgt de warmtepomp voor het verwarmen van het huis en de verwarming van het tapwater gebeurt (meestal) via de ketel. Alleen op extreem koude dagen, wanneer het rond het vriespunt is, wordt de CV-ketel automatisch ingeschakeld om het gebouw voldoende te blijven verwarmen. Met het steeds warmer wordende klimaat in Nederland zal dat steeds minder vaak nodig zijn. Grote voordelen van dit systeem zijn dat dit in veel woningen en gebouwen kan worden toegepast, en dat de warmtepomp bij de reeds bestaande CV-ketel geplaatst kan worden, die grote temperatuurschommelingen gemakkelijk kan opvangen.

Bron: Vereniging Warmtepompen

 

Bekijk de veelgestelde vragen