Ja. In het buitenland (Duitsland en Engeland) zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd die laten zien dat een zonnepark juist positieve effecten kan hebben op de biodiversiteit en het bodemleven. Het stoppen met intensief landbouwkundig gebruik zorgt vaak al voor positief effect. Verder kan een goede landschappelijke en ecologische inrichting een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Er is op dit moment nog veel onbekend over de impact van zonneparken op de ecologie en biodiversiteit onder en rondom zonneparken in Nederland. Om de ecologische waarden van zonneparken op een onderbouwde manier te realiseren heeft Holland Solar samen met een aantal andere partijen het onderzoek EcoCertified gestart.  Dit programma onderzoekt zonneparken in verschillende Nederlandse landschappen en habitats gedurende vier jaar. In dit project worden richtlijnen ontwikkeld hoe zonneparken ontworpen en onderhouden kunnen worden om optimaal ruimte te geven aan ecologie en biodiversiteit en om de bodemkwaliteit te behouden.

Eind 2019 zijn hierover ambitieuze afspraken gemaakt in de Gedragscode Zon op Land van Holland Solar, de branchevereniging van de zonne-energiesector. Deze gedragscode is samen met natuur- en milieuorganisaties opgesteld en bevat afspraken over versterking van de biodiversiteit en natuur bij zonneparken op land. Verder is afgesproken dat niet meer dan 75% van de grond wordt bedekt, dat regenwater goed wordt afgevoerd en dat het park toegankelijk is voor klein wild zoals konijnen en vossen. Voorbeelden van hoe dit eruit kan zien zijn onder andere te vinden in deze brochure ‘Zo dragen zonneparken bij aan de Ecologie van Nederland’.

 

Bekijk de veelgestelde vragen