Ja. In het buitenland (Duitsland en Engeland) zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd die suggereren dat een zonnepark juist positieve effecten kan hebben op de biodiversiteit en de bodem. Het stoppen met intensief landbouwkundig gebruik is al een eerste belangrijk positief effect. Verder kan een goede landschappelijke en ecologische inrichting een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Er is op dit moment nog veel onbekend over de impact van zonneparken op de ecologie en biodiversiteit onder en rondom zonneparken in Nederland. Om meer kennis te verzamelen hebben leden van Holland Solar, samen met een aantal gerenommeerde Nederlandse kennisinstituten, het initiatief genomen voor een grootschalig onderzoeksprogramma waarin hier nader onderzoek naar wordt gedaan. Dit onderzoeksprogramma zal zonneparken in verschillende Nederlandse landschappen en habitats gedurende vier jaar onderzoeken. Het is de bedoeling dat in dit project richtlijnen worden ontwikkeld hoe zonneparken ontworpen en onderhouden kunnen worden om optimaal ruimte te geven aan ecologie en biodiversiteit.

 

Bekijk de veelgestelde vragen