In de ‘Gedragscode zon op land’ hebben zonneparkontwikkelaars toegezegd dat omwonenden worden betrokken bij het ontwikkelen van het zonnepark. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat omwonenden voor 50 procent financieel in het zonnepark kunnen participeren. Dit betekent ook voor 50 procent investeren. Elk project is echter uniek en de wensen van omwonenden zijn bij elk project anders. Mogelijke oplossingen voor lokale participatie zijn: mee-investeren in het zonnepark (bijvoorbeeld met een lokale energiecoöperatie), crowdfunding, een obligatieregeling, of middels omgevingsfondsen. Wind -en zonneparken zijn daarin uniek: geen enkele andere sector – van de transport en logistiek tot de agrarische sector – laat omwonenden zo direct meeprofiteren als de duurzame energiesector. Meer informatie is te vinden via de participatiewaaier.

 

Bekijk de veelgestelde vragen