Dit onderwerp heeft de afgelopen jaren de volle aandacht van de zonnesector. Eind 2019 zijn hierover ambitieuze afspraken gemaakt in de Gedragscode Zon op Land. Deze gedragscode is samen met natuur- en milieuorganisaties opgesteld en bevat afspraken over versterking van de biodiversiteit en natuur bij zonneparken op land. Verder is afgesproken dat niet meer dan driekwart van de grond wordt bedekt, dat regenwater goed wordt afgevoerd en dat het park toegankelijk is voor klein wild zoals konijnen en vossen. Voorbeelden van hoe dit eruit kan zien zijn onder andere te vinden in deze brochure van het Consortium Zon op Land.

 

Bekijk de veelgestelde vragen