Er zijn verschillende opties om hinder te voorkomen of te verminderen. Oplossingen kunnen gevonden worden in de techniek, zoals aanpassingen aan de turbinebladen waardoor deze minder geluid produceren. Verder kan een windturbine in uitzonderlijke gevallen ook geremd worden. Doordat de turbine hierdoor minder snel draait, neemt de geluidsproductie af.

Naast technische oplossingen leert de ervaring dat een vroegtijdig en goed wederzijds contact tussen omwonenden en de ontwikkelaar van het windpark van groot belang is. In dit contact kan de ontwikkelaar met de buurt in gesprek gaan over eventuele zorgen van de buurt. Daarnaast kan de buurt tijdig geïnformeerd worden over de plannen en wat zij kunnen verwachten. Inmiddels is een proef gedaan met een app, waarmee omwonenden eventuele overlast direct konden melden bij de ontwikkelaar. Met behulp van deze informatie kan in overleg met de eigenaar van het windpark nagegaan worden of de hinder verminderd kan worden.

Eenduidige afspraken over hoe de omgeving moet worden betrokken bij plannen voor nieuwe windmolens en windparken staan beschreven in de gedragscode.
Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land

 

Bekijk de veelgestelde vragen