In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 procent eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven).” Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dit is uniek. Er wordt geen snelweg, fabriek of stadsuitbreiding ontwikkeld met 50 procent lokaal eigendom.
Lokaal eigendom kan een goede bijdrage leveren aan het betrekken van de omgeving en het vergroten van acceptatie en draagvlak. Het vergt ook mee-investeren; dat biedt zowel kans op financieel rendement als op financieel risico lopen. Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Er is lokaal ruimte om hier vanwege lokale project-gerelateerde redenen van af te wijken, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende omwonenden zijn die financieel willen of kunnen investeren in het project. Lokaal eigendom is een vorm van actieve financiële participatie.

 

Bekijk de veelgestelde vragen