Geothermie is het gebruik van hernieuwbare warmte uit de diepere ondergrond, vanaf 500 meter diepte. Deze energie kan op een duurzame en doeltreffende manier gebruikt worden door grote warmteafnemers als de glastuinbouw, industrie, hoogbouw of het verwarmen in wijkaanpak van individuele woningen. Onafhankelijk van weersinvloeden kan het jaarrond dezelfde temperatuur geleverd worden. Afhankelijk van de warmtevraag wordt een bepaald type geothermieproject ontwikkeld en dat wordt afgestemd op de beschikbare warmte vanuit de ondergrond. In Nederland vindt geothermie op diepte van 2 à 3 km plaats.

We onderscheiden drie typen geothermiesystemen:
Ondiepe geothermie                     500 – 1.500 meter beneden maaiveld
Diepe geothermie                          1.500 – 4.000 meter beneden maaiveld
Ultra diepe geothermie                > 4.000 meter beneden maaiveld (nog niet geboord in NL)

 

Bekijk de veelgestelde vragen