Een warmtenet is een collectief warmtesysteem waarbij een of meer (duurzame) warmtebronnen door middel van en netwerk van leidingen onder de grond ontsloten worden voor de levering van warmte aan verbruikers. Hierdoor kunnen in één keer meerdere woningen van warmte worden voorzien.

Hoge, midden of lage temperatuur warmtenetten
Bij bestaande bouw worden meestal hoge temperatuur (70-90°C) of midden temperatuur (50-70°C) warmtenetten toegepast. Wanneer een woning goed geïsoleerd is, zoals bij nieuwbouw of gerenoveerde huizen, hoeft het water niet zo heet te zijn om een huis of gebouw te kunnen verwarmen.
Voor nieuwbouw of geïsoleerde huizen worden daarom midden (50-70°C) of lage (30-50°C) temperatuur warmtenetten gebruikt. Bij lage temperatuur is er voor warm tapwater een aanvullende duurzame voorziening nodig zoals een warmtepomp of een buffervat. Bij zeer lage temperatuur warmtenetten met bijvoorbeeld aquathermie als bron, is dit zowel voor de verwarming als het tapwater nodig.
Steeds vaker worden er ook koudenetten ontwikkeld. Deze werken hetzelfde als warmtenetten maar hebben als doel huizen en gebouwen te verkoelen.

Brede range aan mogelijke bronnen
Er is een brede range aan bronnen, die warmte kunnen leveren aan een collectief systeem, zoals: bodemwarmte, warmte-koudeopslag, aardwarmte (geothermie), industriële restwarmte en (duurzame) warmte uit energiecentrales.
Sommige bronnen, zoals bodemwarmte en warmte-koude opslag, kunnen worden toegepast op wijkniveau (of kleiner). Andere bronnen zoals aardwarmte, industriële restwarmte en warmte afkomstig van energiecentrales worden op grotere schaal ingezet om woningen en bedrijfspanden van (duurzame) warmte te voorzien.

Bron: Stichting Warmtenetwerk

 

Bekijk de veelgestelde vragen