Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming uit het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord wordt de verwachte warmtevraag voor de gebouwde omgeving geschat op 333 petajoule (PJ) in 2030. Aquathermie kan voorzien in minstens de helft van de landelijke warmtevraag voor gebouwen (CE Delft onderzoek i.o.v. Stowa).

Bron: www.aquathermie.nl

 

Bekijk de veelgestelde vragen