De Raad van State heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan omtrent het zogenaamde Nevele-arrest. De rechter heeft bepaald dat het gedeelte van het activiteitenbesluit waarin normen voor windenergie staan voorlopig buiten werking wordt gesteld. Het gaat dan om de normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Deze normen moeten eerst worden onderworpen aan een milieuonderzoek. Dit zogenaamde plan-MER moet worden uitgevoerd door de overheid. Totdat dit is uitgevoerd kunnen vergunningen voor nieuwe windprojecten niet gebaseerd worden op het activiteitenbesluit.
De Raad van State heeft niets gezegd over de inhoud van de huidige normen. Uit het onderzoek moet dus blijken of deze zo kunnen blijven of aangepast moeten worden. De verwachting is dat in de zomer van 2023 er duidelijkheid komt over de normen. Tot die tijd kunnen gemeenten en provincies wel vergunningen afgeven voor windprojecten. Zij moeten dan zelf lokale normen opstellen.