Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is opgericht om ervaringen op te doen met het aardgasvrij maken van wijken, zodat (andere) gemeenten deze ervaringen en leerpunten mee kunnen nemen in hun eigen wijkuitvoeringsplannen. Inmiddels is de derde en laatste selectieronde geweest en is aan 16 projecten een Rijksbijdrage toegekend. Met het programma zijn in totaal 66 proeftuinen van start gegaan. Met de start van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), een interbestuurlijk programma van het Rijk, VNG en IPO om de lokale ondersteuning binnen gemeenten te ondersteunen, worden de huidige activiteiten van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte (ECW) daarin voortgezet.

Bekijk de veelgestelde vragen