Op dit moment hebben we zoveel duurzame energie nodig, dat zowel zonne-energie op dak als zonne-energie op land en water nodig zijn. Dit onderschrijft ook de Rijksoverheid in de zonneladder en de Nationale Omgevingsvisie. Wellicht past het opwekken van duurzame zonne-energie op de lange termijn helemaal op daken. Hier is echter nog veel voor nodig. Zo moeten zonnepanelen nog veel efficiƫnter worden waardoor er minder nodig zijn om dezelfde hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Ook moeten meer daken geschikt gemaakt worden voor zonne-energie. Niet alle daken kunnen namelijk het gewicht van zonnepanelen dragen gedurende 25 jaar. Verder is het van groot belang dat gebouweigenaren hun daken gebruiken voor zonnepanelen of deze ter beschikking stellen aan anderen om daar zonne-energie op het dak op te wekken. Al deze redenen zorgen ervoor dat het nodig is om nu en de komende jaren ook zonnepanelen op grond en water te plaatsen. Zonder het plaatsen van zonneparken op grond en water is het niet mogelijk om op tijd de klimaatdoelen te halen en zal klimaatverandering een nog groter effect hebben op de wereld om ons heen.

 

Bekijk de veelgestelde vragen