De keuzes die in de Regionale Energiestrategieën (RES) worden gemaakt voor de locaties en de manier van opwek (zon of wind), hebben effect op het ruimtegebruik, de aanpassingen die nodig zijn aan het elektriciteitsnetwerk, het draagvlak en de kosten. Zo heeft een windturbine veel minder grondoppervlak nodig om een kWh op te wekken dan zonnepanelen, dus zijn deze qua ruimtegebruik efficiënter. Maar een zonneveld is minder zichtbaar, wat effect kan hebben op de acceptatie. Vanuit het oogpunt van efficiëntie en kosten is het verstandig om zonne- en windenergie op één locatie op te wekken, zowel voor de ontwikkelaar als vanwege de netinfrastructuur.
Uiteindelijk is het aan de RES-regio’s om een afweging te maken tussen alle aspecten en op basis daarvan te bepalen wat waar komt.

 

Bekijk de veelgestelde vragen