De toepassing van waterstof in bijvoorbeeld woonhuizen zal nog lang op zich laten wachten, als dit al gebeurt. Voor het merendeel van de woningen biedt een collectief warmtenet of een elektrische warmtepomp een betere oplossing. (bron: TNO) De verwachting is dat waterstof nog jarenlang heel schaars en duur zal blijven. Toepassing op plekken waar geen alternatief is (in de industrie of in de scheepvaart bijvoorbeeld) ligt meer voor de hand dan in woningen. Waterstof is alleen duurzaam als het gemaakt wordt uit water en duurzaam opgewekte elektriciteit, en daar hebben we nog lang niet genoeg van. Waterstof is een schone energiedrager, want bij verbranding komt alleen maar waterdamp vrij, en het kan gemaakt worden uit water en (duurzame) elektriciteit. Als energiedrager zou waterstof geschikt zijn om bijvoorbeeld aardgas voor verwarming of benzine in auto’s te vervangen. Met een relatief kleine aanpassing zouden de huidige gasleidingen ook geschikt kunnen zijn voor het transport van waterstof. Voor gebruik van waterstof in huizen moet wel de veiligheid geborgd zijn.

bron: Klimaatakkoord.nl

 

Bekijk de veelgestelde vragen