Nee, Nederland heeft niet de strengste, maar ook niet de soepelste geluidsnormen. Er is veel verschil tussen landen en zelfs binnen landen. Dit verschil is meestal terug te voeren op verschillende methodieken, verschillende toegestane geluidsniveaus tijdens dag en nacht of onderscheid tussen platteland en stad, vanwege o.a. het verschil in achtergrondgeluid.
De Nederlandse norm vergelijkbaar met de Duitse, Deense en Vlaamse normen voor woningen in landelijke gebieden, de Vlaamse normen voor woningen binnen 500 meter van een industrieterrein en de Waalse norm buiten de zomerperiode. In bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland gelden voor de nachtperiode in woonwijken strengere regels. Zie voor meer informatie deze uitgebreidere toelichting.

 

Bekijk de veelgestelde vragen