Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat er nog weinig kennis voor handen is om te kunnen voorspellen of de winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) negatieve of positieve ecologische effecten met zich mee brengt. De gevolgen voor de ecologie hangen onder andere af van:

  • Op welke momenten in het jaar koud water wordt geloosd
  • Hoeveel het water wordt afgekoeld
  • De omvang van het debiet door de watergang

Er wordt gewerkt aan modellen om het ecologisch effect van thermische energie uit oppervlaktewater in te kunnen schatten.

(bron: www.aquathermie.nl )

 

Bekijk de veelgestelde vragen