Nee, op zee kan veel energie worden opgewekt maar dat is niet voldoende om Nederland 100% te voorzien van duurzame energie. Bovendien is wind op land één van de goedkoopste opties en zonde om niet te benutten. Daar komt bij dat op zee veel ruimte lijkt te zijn, maar in de praktijk ook daar de ruimte schaars is: er zijn immers nog veel meer andere gebruikers en functies die ruimte op zee nodig hebben, denk aan scheepvaart, visserij en natuur. Die functies zijn lang niet altijd te combineren – zo mag er vanwege de veiligheid niet door een windpark heen worden gevaren.
Daarom zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over de hoeveelheid energie die op zee en die op land moeten worden opgewekt per 2030: het gros daarvan – 49 TWh – gaat via windturbines op zee. Een kleiner gedeelte – 35 TWh – wordt opgewekt via windturbines en zonnepanelen op land.

 

Bekijk de veelgestelde vragen