Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van zonnepanelen op water. Uit de eerste onderzoeken uit binnen- en buitenland blijkt dat het effect op de ecologie en waterkwaliteit erg afhangt van de omvang van het wateroppervlak in verhouding tot de oppervlakte bedekt met zonnepanelen, en de diepte van het water. Leden van Holland Solar houden hier rekening mee en bedekken daarom vaak maar een klein deel van het wateroppervlak, regelmatig op de diepste delen van de plas. Hierdoor is er zo min mogelijk effect op de ecologie. Daarnaast kunnen zonnepanelen in sommige gevallen juist beschutting bieden aan vogels en als broedplaatsen voor vissen dienen waardoor de ecologie juist verbetert. De leden van Holland Solar zijn actief op zoek naar dit soort kansen om ook de biodiversiteit een handje te helpen.

 

Bekijk de veelgestelde vragen