In welke wijken ligt het voor de hand om een warmtenet aan te leggen, in plaats van de huizen stuk voor stuk aardgasvrij te maken, bijvoorbeeld met een warmtepomp?

Dat hangt helemaal van de wijk af. Per wijk wordt gekeken waar het kan en of een warmtenet inderdaad dit de beste oplossing is. Er moet in de nabije omgeving een beschikbare warmtebron zijn die warmte kan leveren aan het net. Daarnaast ligt het voor de hand om warmtenetten aan te leggen in een dichtbebouwde omgeving. Zie ook: Wat is een warmtenet?

 

Bekijk de veelgestelde vragen