Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat uit van een Rendement Op Eigen vermogen (ROE) van 11 procent voor een park van 50 MW, dat zijn 10-15 windmolens. Het PBL neemt echter allerlei kosten niet mee in haar berekening, deels omdat dit niet mag volgens EU-regels en deels omdat het ministerie van EZK dat oplegt aan het PBL. Het werkelijke rendement op eigen vermogen ligt in de praktijk veel lager, gemiddeld tussen de 5 en 6 procent. Voor meer informatie bekijk deze voorbeeldrekensom. De kosten die het PBL wel en niet meeneemt in haar berekening zijn te vinden in het PBL Eindadvies Basisbedragen SDE++ 2021, tabel 6-2 p. 67.

 

Bekijk de veelgestelde vragen