Het gaat het om 17.500 hectare, waarvan 9.000 hectare op land zal worden gerealiseerd. Stel dat je dat allemaal op landbouwgrond zou plaatsen, dan komt dat overeen met 0,45 procent van de landbouwgrond in Nederland.
Hoe komen we tot deze cijfers? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 35 TWh aan hernieuwbare energie op land zal worden opgewekt. Deze opwek zal grofweg voor de helft uit zon en voor de helft uit wind bestaan, blijkt uit de regionale plannen. Zeven van de acht zonnepanelen komen op daken terecht. Bij grootschalige zonneprojecten wordt 75% op daken geplaatst en 25% op land. Maar stel dat we ruimer dan nodig aannemen dat de helft van de opwek op landbouwgrond zou plaatsvinden, dan nog zal het om slechts circa 9.000 hectare gaan. Dat is 0,45 procent van het agrarisch landareaal.

Door innovatie neemt de efficiëntie van zonnepanelen snel toe, waardoor er steeds minder zonnepanelen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Naar verwachting kunnen we over een aantal jaar zonne-energie op zee opwekken, op auto’s en vrachtwagens, en zijn zonne-energiesystemen verwerkt in de muren en daken van gebouwen. We hebben in Nederland meer dan genoeg ruimte om heel Nederland uiteindelijk van duurzame stroom te voorzien. Maar om klimaatverandering op tijd te kunnen stoppen, zullen we voor de kortere termijn alle mogelijke oppervlakken, en dus ook grond en water, moeten gebruiken voor zonneparken. Op dit moment moeten we actief op zoek naar ruimte om zonne-energie op te wekken.

 

Bekijk de veelgestelde vragen