Op dit moment zijn zeven van de acht zonnepanelen in Nederland op daken geïnstalleerd en van de grootschalige zonnestroomsystemen wordt 75% op daken geplaatst. Als we op de huidige voet doorgaan zal in 2030 ook 75% van het opgesteld zonnestroomvermogen op daken zijn geplaatst en 25% in zonneparken. De vraag naar duurzame energie neemt in rap tempo toe. Volgens het Nationaal Programma Energiesysteem kan deze in 2050 oplopen tot ongeveer vijf keer zoveel als ons huidige energieverbruik. Dit betekent dat we nog veel meer duurzame energie in Nederland nodig hebben. Zonneparken nemen wel steeds minder ruimte in beslag, omdat ze altijd multifunctioneel ontwikkeld worden. Denk aan:

  • Zonneparken in combinatie met natuurontwikkeling
  • Zonnepanelen boven landbouwproducten (AGRI-PV)
  • Zonneparken in combinatie met kleinvee
  • Zonneparken op een waterberging en vernatting veengebieden

Het is niet goed te zeggen hoeveel landbouwgrond er uiteindelijk nodig zal zijn om de duurzame energie op te wekken die we nodig hebben. Wel is het goed om te weten dat op dit moment slechts 0,12% van de landbouwgrond in Nederland wordt ingezet voor de opwek van zonne-energie.

 

Bekijk de veelgestelde vragen