Op dit moment zijn zeven van de acht zonnepanelen in Nederland op daken geïnstalleerd en van de grootschalige zonnestroomsystemen wordt 75% op daken geplaatst. Als we op de huidige voet doorgaan zal in 2030 ook 75% van het opgesteld zonnestroomvermogen op daken zijn geplaatst en 25% in zonneparken. Als deze zonneparken allemaal op landbouwgronden zouden worden geplaatst zou 0,45% van het totale areaal aan landbouwgrond in Nederland voor deze zonneparken nodig zijn. Om dit percentage tastbaar te maken komt dat neer op ongeveer één zonnepark per gemeente. In de praktijk zal het veel minder zijn omdat ook water en andere gronden (zoals braakliggend terrein, vuilstortplaatsen, parkeerterreinoverkappingen, etc.) voor deze zonneparken gebruikt gaan worden.

 

Bekijk de veelgestelde vragen