De ontwikkel- en bouwkosten bedragen gemiddeld € 1,2 miljoen/MW, waarvan gemiddeld vijf procent aan vergunningskosten. Het plaatsen van een windturbine van 5 MW kost dus ongeveer € 6 miljoen.
Deze ontwikkel- en bouwkosten kunnen heel erg verschillen per locatie. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of de windturbines op een waterkering komen, of er een lange kabel nodig is voor aansluiting op het net. Ook lopen de kosten op als er veel extra onderzoek gedaan moet worden om een vergunning te krijgen, bijvoorbeeld naar radarverstoring, natuur (vogels- of vleermuizen) en/ of externe veiligheid.

 

Bekijk de veelgestelde vragen