De Nederlandse SDE++-subsidie wordt volledig ingezet voor de opwek van duurzame energie op Nederlands grondgebied. Veel bedrijven in de Nederlandse energiesector werken internationaal, dus zowel in Nederland als in het buitenland. Dat komt mede door de liberalisering van deze sector. Daarmee is de energiemarkt niet anders dan andere internationale markten, zoals die in levensmiddelen en consumentengoederen.
In bijna alle gevallen worden parken ontwikkeld door Nederlanders vanuit een (ook) in Nederland gevestigd bedrijf en blijven deze bedrijven voor de volle looptijd van het project beheerder en aanspreekpunt voor omwonenden. Ook als het park in eigendom komt van investeerders, zoals een pensioenfonds.
Daarnaast verdient de Nederlandse economie wereldwijd aan de energietransitie. Ook de zonne- en windsector. Zo werken Nederlandse bedrijven aan zonneweides in Spanje of in Afrika en investeren buitenlandse bedrijven in Nederlandse windprojecten op zee. Dit levert duizenden banen en veel investeringen op die ook in Nederland weer gebruikt worden voor nieuwe projecten.

Gaat er Nederlandse subsidie voor duurzame energie naar het buitenland?
Nee. De Nederlandse subsidieregeling voor duurzame energie (SDE++) is bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten op Nederlands grondgebied. Het verstrekken van de subsidie is gebonden aan strikte voorwaarden en wordt gebruikt om het gat te overbruggen tussen de marktprijs van de geleverde energie en de kostprijs van de duurzame energie. Of en hoeveel subsidie een project kan ontvangen, hangt af van de gebruikte technologie, de ontwikkelingen op de energiemarkt en de hoogte van het totale subsidiebudget.
Kortom: de subsidie wordt volledig ingezet voor de opwek van duurzame energie op Nederlands grondgebied en daarmee voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

 

Bekijk de veelgestelde vragen