Om de veiligheid te borgen en mogelijke overlast te minimaliseren, is strikte wet- en regelgeving opgesteld waarin per milieueffect wordt aangegeven welke maximale grens behaald mag worden. Zo is er voor geluid een maximale geluidbelasting, voor slagschaduw een maximale slagschaduwduur en is er voor veiligheid een maximaal risico op woningen en andere objecten. De basis van de hoogte van deze regels ligt in wetenschappelijk onderzoek en politiek-maatschappelijk bepaalde grenzen. Ieder windturbinetype en elke specifieke locatie kan voor andere effecten zorgen waardoor de effectbepaling altijd maatwerk is. Er zijn dus geen vaste afstanden die gehanteerd kunnen worden.

 

Bekijk de veelgestelde vragen