Geothermie is een onuitputtelijke bron van duurzame warmte die vanuit de aardkern plaatsvindt middels een enorme warmte uitstraling. Alle warmte die lokaal aan de ondergrond wordt onttrokken zal ook weer aangevuld worden vanuit de aardkern en de omliggende gesteenten. Afkoeling van de aarde door gebruik van geothermie is niet aan de orde, omdat er naar verhouding ontzettend weinig warmte aan de aarde onttrokken wordt.
Naast de hernieuwbaarheid van de energiebron speelt ook de CO2-uitstoot een rol in het bepalen van de duurzaamheid van energievoorziening. In 2020 zorgde het totaal van alle geothermie bronnen naar schatting voor een CO2-besparing van 333.000 ton per jaar en een aardgasbesparing van 176 miljoen m3 per jaar.

 

Bekijk de veelgestelde vragen