Uitgebreide en recente wetenschappelijke studies concluderen dat er geen rechtstreeks aantoonbaar verband is tussen windturbines en directe effecten op de gezondheid van omwonenden.
Windturbines kunnen wel indirect effect hebben. Omwonenden kunnen hinder ondervinden door geluid, slagschaduw of knipperende lichten. Het geluid van windturbines wordt doorgaans als hinderlijker ervaren dan harder en hoger geluid van bijvoorbeeld verkeer. Dit kan zich uiten in stress, irritatie en algeheel onbehagen. Deze gevolgen kunnen op hun beurt weer leiden tot verminderde slaap en concentratieproblemen. Het beperken van hinder is altijd onderdeel van de ontwikkeling van een nieuw windpark.

Over gezondheidseffecten is op meer plaatsen uitgebreid geschreven, zoals in 2018 door PonderaConsult, met verwijzingen naar diverse wetenschappelijke publicaties.
RIVM studies over windmolens en gezondheid zijn hier te vinden: Windmolens en gezondheid | RIVM
Op de website van NWEA is ook meer informatie te vinden.

 

Bekijk de veelgestelde vragen