Veelgestelde vragen

Categoriëen

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een collectief warmtesysteem waarbij een of meer (duurzame) warmtebronnen

Lees verder

Maakt het nog uit of we duurzame stroom met windenergie of met zonne-energie opwekken?

De keuzes die in de Regionale Energiestrategieën (RES) worden gemaakt voor de

Lees verder

Welke subsidies zijn beschikbaar voor het verduurzamen van woningen?

Er is een landelijke subsidie – de ISDE subsidieregeling – voor zonneboilers,

Lees verder

Wat kost het gemiddeld om een woning te isoleren en hoeveel kan ik besparen?

Volgens onderzoek – uitgevoerd door EIB – lag de bruto-investering voor twee

Lees verder

Waarom zijn er tot nu toe nog maar weinig wijken aardgasvrij gemaakt?

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is opgericht om ervaringen op te doen

Lees verder

Wie bepaalt welke wijken in één keer van het aardgas afgaan en welke wijken dat stapsgewijs doen?

Dat bepalen de gemeenten. In het Klimaatakkoord is afgesproken om voor 2030

Lees verder

Wat is het verschil tussen bodemenergie en geothermie (aardwarmte)?

Een term waarmee ‘bodemenergie’ vaak wordt verward met ‘geothermie’ en vice versa.

Lees verder

Wat zijn de mogelijkheden van bodemenergie?

Bodemenergie wordt al ruim 25 jaar toegepast in Nederland en maar liefst

Lees verder

Wat is bodemenergie?

Bodemenergie is het gebruik van hernieuwbare warmte of koude uit de ondiepe

Lees verder

Kan warmte-onttrekking aan het oppervlaktewater gevolg hebben voor de biodiversiteit?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat er nog weinig kennis voor

Lees verder

Wat is aquathermie?

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het

Lees verder

Zorgt aardwarmtewinning (geothermie) voor bodem- of drinkwaterverontreiniging? Of kan het aardbevingen veroorzaken?

Bodem- of drinkwaterverontreiniging Die kans is beperkt. De operator neemt alle noodzakelijke

Lees verder

Zorgt aardwarmtewinning (geothermie) voor bodemdaling?

De kans op bodemdaling door aardwarmtewinning is minimaal omdat er geen volume

Lees verder

Waar wordt geothermie toegepast?

Geothermie wordt nu al meer dan 10 jaar toegepast in de glastuinbouw,

Lees verder

Hoe duurzaam is geothermie?

Geothermie is een onuitputtelijke bron van duurzame warmte die vanuit de aardkern

Lees verder

Wat is geothermie en welke type zijn er?

Geothermie is het gebruik van hernieuwbare warmte uit de diepere ondergrond, vanaf

Lees verder

Hoeveel fijnstof stoot een biomassaketel uit?

Hoewel er fijnstof uit de schoorsteenpijp komt, is dit aanzienlijk minder dan

Lees verder

Hoe duurzaam is een biomassaketel?

Vergeleken met andere houtkachels zijn pelletkachels en biomassaketels het zuinigst met hout.

Lees verder

In hoeverre moet een woning geïsoleerd worden voor hij van het aardgas af kan?

Een woning aardgasvrij-ready maken begint bij isoleren. Bewoners kunnen op natuurlijke momenten

Lees verder

Waarom wil Nederland aardgas vervangen door duurzame warmtetechnieken terwijl andere Europese landen juist overstappen op aardgas?

Bij het verbranden van aardgas komt CO2-vrij, de voornaamste veroorzaker van klimaatverandering.

Lees verder

Waar vind ik meer informatie over duurzame warmte?

De NVDE publiceerde deze brochure over warmtebronnen. TKI Urban Energy publiceerde de

Lees verder

Wat moet een projectontwikkelaar doen aan participatie en lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt

Lees verder

Wat is lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er sprake moet zijn van “een

Lees verder

Kan ik als omwonende ook financieel meeprofiteren van een project?

In veel projecten is er de mogelijkheid voor financiële participatie, dus krijgt

Lees verder

Wat is participatie bij een duurzaam energieproject?

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, de energiecoöperaties en andere partijen afspraken

Lees verder

Wat is een energiecoöperatie?

Een energiecoöperatie zorgt met een groep burgers, meestal in lokaal verband, samen

Lees verder

Gaat er Nederlandse subsidie voor duurzame energie naar het buitenland?

De Nederlandse SDE++-subsidie wordt volledig ingezet voor de opwek van duurzame energie

Lees verder

Wat is het effect van de keuzes in de Regionale Energiestrategieën (RES) op de netinfrastructuur?

De keuzes die in de RES’en worden gemaakt voor de locaties en

Lees verder

Hoe gaat het energienetwerk van kabels en buizen veranderen door de energietransitie?

Onze energie-infrastructuur is nu nog grotendeels ingericht op fossiele bronnen, dus er

Lees verder

Waarom zou je op dezelfde locatie zowel zonnepanelen als windmolens plaatsen?

Het heeft meerdere voordelen om op één locatie zonne- en windenergie te

Lees verder

Hoeveel landbouwgrond is er nodig om de zonnestroom-ambities uit het klimaatakkoord te behalen?

Op dit moment zijn zeven van de acht zonnepanelen in Nederland op

Lees verder

Kunnen we zonnepanelen niet beter alleen op daken leggen?

Op dit moment hebben we zoveel duurzame energie nodig, dat zowel zonne-energie

Lees verder

Hoeveel wekken zonnepanelen op?

Een zonnepaneel zoals ze op dit moment in Nederland worden geïnstalleerd, heeft

Lees verder

Hoe ziet het kostenplaatje eruit voor zonne-energie op (grote) daken?

Zonnestroominstallaties op daken zijn in veel opzichten vergelijkbaar met zonneparken op de

Lees verder

Hoeveel kan ik als inwoner verdienen aan een zonnepark in mijn buurt?

Dit hangt af van het project. Elk zonnepark is anders en de

Lees verder

Wat wordt eraan gedaan om de omgeving van zonneparken mee te laten delen?

In de ‘Gedragscode zon op land’ hebben zonneparkontwikkelaars toegezegd dat omwonenden worden

Lees verder

Hoeveel verdient een ontwikkelaar aan de investering in een zonnepark?

Dit hangt sterk af van de locatie en omvang van het zonnepark

Lees verder

Hoeveel kost het om een zonnepark te bouwen?

Het bouwen van een zonnepark vergt een grote investering. De totale kosten

Lees verder

Is er ook een effect van zonnepanelen op water op de ecologie en waterkwaliteit?

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van zonnepanelen

Lees verder

Kunnen zonneparken een positief effect hebben op de natuur?

Ja. In het buitenland (Duitsland en Engeland) zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd

Lees verder

Kunnen die windmolens niet allemaal op zee?

Nee, op zee kan veel energie worden opgewekt maar dat is niet

Lees verder

Hoeveel ruimte is er nodig voor windmolens?

Windturbines laten zich goed combineren met andere gebruiksfuncties, zoals landbouw, en hebben

Lees verder

Hoeveel windturbines staan er nu in Nederland en hoeveel komen erbij?

Momenteel (peildatum 1 januari 2023) staan er ca. 3000 windmolens op land met een

Lees verder

Wat is het verschil tussen de ruimtelijke beleving van een kleine en een grote turbine?

De ruimtelijke impact is deels subjectief. Het gaat om beleving. Bekend is

Lees verder

Kunnen we niet beter kleine turbines plaatsen?

Kleinere turbines zijn een stuk minder efficiënt dan grote molens. Dat betekent

Lees verder

Hoeveel meer stroom levert een grotere windmolen op?

Stel je hebt een turbine van 5 MW met een rotordiameter van

Lees verder

Waarom zijn windturbines zo hoog?

Windturbines worden steeds efficiënter. Ze worden hoger en wekken daardoor veel meer

Lees verder

Hoe hoog is een windturbine?

Dat verschilt zeer. De range loopt van mini-windturbines voor op daken, kleine

Lees verder

Hoeveel kan ik als inwoner verdienen aan een windpark in mijn buurt?

Dat ligt eraan of u mee investeert vanaf de start van het

Lees verder

Hoeveel kost het om een windturbine te plaatsen?

De ontwikkel- en bouwkosten bedragen gemiddeld € 1,2 miljoen/MW, waarvan gemiddeld vijf

Lees verder

Hoeveel verdient een ontwikkelaar aan een windturbine?

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat uit van een Rendement Op

Lees verder

Wat zijn de effecten van windturbines op natuur en ecologie?

Windmolens hebben effect op natuur. Vogels en vleermuizen kunnen slachtoffer worden of

Lees verder

Hoe ver moet een windturbine van gebouwen staan? (en waarom is hier niet één cijfer voor?)

Om de veiligheid te borgen en mogelijke overlast te minimaliseren, is strikte

Lees verder