Langs de A16 waren altijd al veel windplannen, maar die zijn door de provincie Noord-Brabant samengevoegd. In ‘Windenergie A16’ werkt nu een groot aantal spelers samen om schone energieopwekking mogelijk te maken. Het plan is om in totaal 28 windmolens langs de A16 te bouwen. Vooral bij knooppunten van snelwegen.

Bij het project is veel aandacht voor het betrekken van omwonenden vanaf een vroeg stadium. Ook voorziet het project in een burenregeling: € 0,50 per opgewekt megakilowattuur wordt afgestaan aan de omgeving. Die mogen bewoners gebruiken om hun eigen woning te verduurzamen.

Op de site van RVO is meer informatie te vinden over dit project en nog drie andere praktijkverhalen waarbij het betrekken van de omgeving een centrale rol speelde.

Bron: www.brabant.nl

 

Bekijk alle praktijkvoorbeelden