zonne-energie

Zonne-energie

Zonne-energie wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen en zonneboilers. Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit; zonneboilers zetten de energie van de zon om in warm water.

Met twaalf zonnepanelen kan een gemiddeld Nederlands huishouden volledig van duurzame elektriciteit worden voorzien. Uiteraard is dit een gemiddelde dat sterk afhankelijk is van hoeveel elektriciteit je verbruikt (met hoeveel personen woon je in een huis, laad je thuis een elektrische auto op, wordt het huis elektrisch verwarmd, etc.) en de ligging van de zonnepanelen (oriëntatie, schaduw, etc).

In 2020 werd door ongeveer 37 miljoen zonnepanelen, op dak, water en land, ruim 8 miljard kWh stroom geproduceerd. Dit is bijna een verdubbeling van de zonnestroomproductie ten opzichte van 2019. Deze enorme toename in geproduceerde stroom zorgt ervoor dat inmiddels ongeveer een kwart van het stroomverbruik in Nederland ‘groen’ is, afkomstig van zon en wind. In 2019 was dat nog 18 procent.

Wat levert zonne-energie mij, als particulier, financieel op?

Dat is afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat je aanschaft. Het gebruik van zonnepanelen zorgt voor een directe besparing op je energierekening. Aan het eind van het jaar kun je je zelf opgewekte energie verrekenen met je daadwerkelijke verbruik. Dit wordt mogelijk gemaakt door de salderingsregeling. Voor de energie die je zelf niet verbruikt en terug levert aan het elektriciteitsnet, krijg je een vergoeding. De terugverdientijd van zonnepanelen is ongeveer zes jaar.

Meestgestelde vragen

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over participatie bij het opwekken van duurzame energie, waaronder het streven naar 50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten. De dertig regio’s die Regionale Energiestrategieën (RES’en) maken, werken hard aan het vormgeven van participatie. Bij steeds meer gemeentes en ontwikkelaars levert dit de vraag … lees verder

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 procent eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven).” Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dit is uniek. Er wordt geen snelweg, fabriek of stadsuitbreiding ontwikkeld met 50 … lees verder

In veel projecten is er de mogelijkheid voor financiële participatie, dus krijgt de omgeving de gelegenheid om ook te investeren in en/of te profiteren van het project. Dat kan op verschillende manieren: Bij passieve financiële participatie wordt een deel van de opbrengsten van een duurzaam energieproject gebruikt om de omgeving tegemoet te komen. Deze financiële … lees verder

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, de energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over het betrekken van de omgeving bij de plannen, onder de noemer van participatie. Participatie is altijd maatwerk, omdat het moet aansluiten bij de lokale omgeving. Participatie bestaat onder andere uit het actief informeren van de mensen die in de omgeving van … lees verder

De Nederlandse SDE++-subsidie wordt volledig ingezet voor de opwek van duurzame energie op Nederlands grondgebied. Veel bedrijven in de Nederlandse energiesector werken internationaal, dus zowel in Nederland als in het buitenland. Dat komt mede door de liberalisering van deze sector. Daarmee is de energiemarkt niet anders dan andere internationale markten, zoals die in levensmiddelen en … lees verder

Op dit moment hebben we zoveel duurzame energie nodig, dat zowel zonne-energie op dak als zonne-energie op land en water nodig zijn. Dit onderschrijft ook de Rijksoverheid in de zonneladder en de Nationale Omgevingsvisie. Wellicht past het opwekken van duurzame zonne-energie op de lange termijn helemaal op daken. Hier is echter nog veel voor nodig. … lees verder

Een zonnepaneel zoals ze op dit moment in Nederland worden geïnstalleerd, heeft gemiddeld een vermogen van ruim 300 Wattpiek. Met twaalf zonnepanelen kan een gemiddeld Nederlands huishouden volledig van duurzame elektriciteit worden voorzien. Uiteraard is dit een gemiddelde dat sterk afhankelijk is van hoeveel elektriciteit je verbruikt (met hoeveel personen woon je in een huis, … lees verder

Zonnestroominstallaties op daken zijn in veel opzichten vergelijkbaar met zonneparken op de grond. In beide typen projecten zullen er systeemcomponenten (zonnepanelen, omvormers, etc.) gekocht en geïnstalleerd moeten worden. Wat anders is voor dakprojecten is dat er soms extra kosten verbonden zijn aan het controleren, dakconstructieberekeningen maken en, indien nodig, aanpassen van het dak. Dit is … lees verder

Dit hangt af van het project. Elk zonnepark is anders en de rendementen op een investering in een specifiek zonnepark verschillen dus ook. Wat wel zeker is, is dat een investering in een zonnepark een duurzame investering met laag risico is, die een lange-termijn-rendement oplevert. Met de huidige spaarrente is het verstandig om een investering … lees verder

In de ‘Gedragscode zon op land’ hebben zonneparkontwikkelaars toegezegd dat omwonenden worden betrokken bij het ontwikkelen van het zonnepark. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat omwonenden voor 50 procent financieel in het zonnepark kunnen participeren. Dit betekent ook voor 50 procent investeren. Elk project is echter uniek en de wensen van omwonenden zijn bij elk project … lees verder

Dit hangt sterk af van de locatie en omvang van het zonnepark en van de ontwikkelaar. Er is momenteel nog sprake van een ‘onrendable top’ voor zonneparken (dus de investering voor de projectontwikkeling ligt hoger dan de inkomsten). Daarom draaien zonneparken gedeeltelijk nog op subsidie, die wel sterk is afgenomen de afgelopen jaren. De subsidie … lees verder

Het bouwen van een zonnepark vergt een grote investering. De totale kosten zijn afhankelijk van veel verschillende factoren waaronder de kosten voor de installatie (onder andere zonnepanelen, omvormers en netaansluiting), kosten voor de vergunningen, grondprijs, bijdrages aan de omgeving en personeelskosten. Het bouwen op een voormalige vuilstort, zonnecarport of slibdepot brengt aanzienlijke extra kosten mee … lees verder

Ja. In het buitenland (Duitsland en Engeland) zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd die laten zien dat een zonnepark juist positieve effecten kan hebben op de biodiversiteit en het bodemleven. Het stoppen met intensief landbouwkundig gebruik zorgt vaak al voor positief effect. Verder kan een goede landschappelijke en ecologische inrichting een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. … lees verder

Praktijkvoorbeelden

Duurzame energiecentrale op voormalig NRC-gebouw met PVT-panelen

Met het plaatsen van een duurzame energiecentrale op het dak van het voormalig NRC-gebouw in hartje Rotterdam voorziet ondernemer Fons Burger (70) zijn huurders niet alleen van schonere energie, maar ook van een lage energierekening. “Een win-winsituatie”, aldus Burger, die hoopt dat velen zijn voorbeeld volgen.  Lees meer  

... lees verder

Energietuinen: tuinen waar je energie van krijgt!

Een Energietuin is een multifunctionele plek waar niet alleen schone energie wordt opgewerkt, maar ook ruimte is voor de natuur. Mensen kunnen er recreëren en leren over duurzame energie en biodiversiteit. En zeker zo belangrijk: een Energietuin komt samen met de omgeving tot stand. Zo ontstaat er een beleefbaar landschap dat meerwaarde levert voor het … lees verder

Zonneparken met duurzaam dubbelgebruik van land

Op de voormalige vuilstortplaatsen Woldjerspoor bij Groningen en Garyp in Friesland heeft ontwikkelaar GroenLeven grootschalige zonneparken aangelegd. Beide projecten zijn een goed voorbeeld van duurzaam dubbelgebruik van terreinen. Bij het zonnepark in Garyp, met 27.000 zonnepanelen goed voor 7 megawatt, is de gehele financiëring opgebracht door de lokale coöperatie Energzjy Koöperaasje Garyp. Meer over beide … lees verder

Zonnepark De Bilt biedt ecologisch inzicht

Het zonnepark-initiatief van de Biltse Energiecoöperatie BENG2030!, uiteindelijk gerealiseerd door het waterschap, bestaat uit 1000 panelen naast de rioolwaterzuivering. Samen leveren de panelen de komende vijfentwintig jaar gemiddeld zo’n 10 tot 20% van de benodigde elektriciteit aan de rioolwaterzuivering. Op zonnige dagen kan dat oplopen tot wel 100%. RTV Utrecht maakte met het programma ‘Natuurlijk … lees verder

Wind, zon en opslag in Haringvliet-Zuid

Het is woekeren met de ruimte in Nederland. Daarom is het hyper-efficiënt om meerdere dingen op één plek te combineren. Bijvoorbeeld windmolens én zonnepanelen. In het duurzame energiepark Haringvliet Zuid van Vattenfall, is dit werkelijkheid aan het worden. En helemaal uniek: er komen ook batterijen om het overschot aan groene stroom op te slaan. Daarnaast … lees verder

Betrekken inwoners met een smallere beurs

De brochure ‘Duurzame Energie voor Iedereen’ gaat in op manieren om ook mensen met weinig geld mee te laten doen aan wind- en zonneprojecten. De brochure is opgesteld door onder andere de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen en bevat meerdere voorbeelden van projecten waarbij extra aandacht is voor (financiële) participatie door ook mensen met … lees verder

WILDLANDS mede dankzij zonnepanelen een CO2-neutrale organisatie

Het elektriciteitsverbruik van WILDLANDS Adventure Zoo in Emmen is al 100% CO2-neutraal sinds 2016. Pure Energie ontwierp en ontwikkelde een nieuwe zonne-installatie voor het dierenpark. In totaal liggen er 1.905 zonnepanelen op verschillende daken van het park en rondom het waterbassin. Dat heeft een flinke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het park. Lees meer … lees verder

Zonnepark Armhoede: van vuilstort naar zonnepark

De voormalige vuilstortplaats Armhoede in Lochem is door TPSolar omgetoverd tot een zonnepark dat 9 megawattpiek elektriciteit opwekt, genoeg voor het jaarverbruik van 2.500 Lochemse huishoudens. Op het zonnepark wordt de leefruimte van wilde bijen vergroot door o.a. bijenhotels en bloemrijk grasland. Verder grazen er 100 schapen op het zonnepark. Lees meer  

... lees verder