aardgasvrij

aardgasvrij

In het Klimaatakkoord is afgesproken om voor 2030 3,4 Mton CO2 te besparen en 1,5 miljoen woningen van het aardgas af te halen. Een deel van deze woningen wordt via de wijkgerichte aanpak (verduurzaamd en) van het aardgas afgehaald. Bijna alle gemeenten hebben voor eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Hiermee maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk. Daarin staat omschreven wanneer welke wijken van het aardgas worden gehaald. Voor de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn, zijn ook de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

Het is een enorme opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en van het aardgas af te halen. Het is daarom van belang dat woningeigenaren nu al stappen (kunnen) ondernemen, zodat zij dat dadelijk niet in één keer hoeven te doen. Op deze manier wordt de vraag naar bedrijven die deze verduurzamingsmaatregelen uitvoeren ook enigszins verspreid.

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) levert leerervaringen op  hoe woningen en andere gebouwen in 2050 van het gas af kunnen. Het kabinet stelt hiervoor tot 2028 € 435 miljoen beschikbaar.

Meestgestelde vragen

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is opgericht om ervaringen op te doen met het aardgasvrij maken van wijken, zodat (andere) gemeenten deze ervaringen en leerpunten mee kunnen nemen in hun eigen wijkuitvoeringsplannen. Inmiddels is de derde en laatste selectieronde geweest en is aan 16 projecten een Rijksbijdrage toegekend. Met het programma zijn in totaal 66 … lees verder